sajad karimian

sajad karimian
@sajad_.70

مشتی# ما از هرکی #خوردیم سرتاپاش #بوی رفاقت میداد# 🥂🥂🥂