دوست داشتنی ترین پسری که دیدم ایلیاست ،، میدونید چرا؟؟ ایلیا نه سالشه اما از خیلیا حتی خود من خیلی مرد تره ،، من خودم یه مشکل کوچیک قلبی دارم و هزار بار خدارو ناشکری کردم اما این بچه با مشکل عجیبش که تو قلبشه و شاید تو دنیا فقط برای ایلیا پیش اومده ناشکری خداشو نکرده ،، بعضی وقتا ضربان قلب ایلیا به دویست هم میرسه شاید هم بیشتر ،، خدایا قربون اون محبتت اما چرا؟؟ ایلیارو به اندازه ی تمام خانوادم دوسش دارم ،،،، سر جا نمازتون اونجاییی که دلتون میشکنه و از خدا کمک برا خودتون میخواید دعا کنید ❤❤ @fatemeh.aghamahdi @iliya.saleh @fatemeh.aghamahdi @iliya.saleh . . . لایکو کامنت مهم نیست این پستام ادامه داره هرکی دوست نداره بره

  • دوست داشتنی ترین پسری که دیدم ایلیاست ،، میدونید چرا؟؟ ایلیا نه سالشه اما از خیلیا حتی خود من خیلی مرد تره ،، من خودم یه مشکل کوچیک قلبی دارم و هزار بار خدارو ناشکری کردم اما این بچه با مشکل عجیبش که تو قلبشه و شاید تو دنیا فقط برای ایلیا پیش اومده ناشکری خداشو نکرده ،، بعضی وقتا ضربان قلب ایلیا به دویست هم میرسه شاید هم بیشتر ،، خدایا قربون اون محبتت اما چرا؟؟ ایلیارو به اندازه ی تمام خانوادم دوسش دارم ،،،، سر جا نمازتون اونجاییی که دلتون میشکنه و از خدا کمک برا خودتون میخواید دعا کنید ❤❤ @fatemeh.aghamahdi @iliya.saleh @fatemeh.aghamahdi @iliya.saleh . . . لایکو کامنت مهم نیست این پستام ادامه داره هرکی دوست نداره بره
  • 2017-08-19 01:21:30

106 Comments:

3,366 Likes: