سلام آقا امام رضا تسلیت میگم 😢😢 تورو به اون بزرگیت ،،تورو به اون غم هایی که تحمل کردی،، قسمت میدم امشب تمام خانواده هایی که مریض دارن مخصوصا کودکان بیمار دارن شفا پیدا کنن و خانواده هاشون خوشحال شن 😢😢 آمین😢😢☝️☝️ . . . پ ن : عکس دوسال پیش ،،دلم پر زده برای این حرم

  • سلام آقا امام رضا تسلیت میگم 😢😢 تورو به اون بزرگیت ،،تورو به اون غم هایی که تحمل کردی،، قسمت میدم امشب تمام خانواده هایی که مریض دارن مخصوصا کودکان بیمار دارن شفا پیدا کنن و خانواده هاشون خوشحال شن 😢😢 آمین😢😢☝️☝️ . . . پ ن : عکس دوسال پیش ،،دلم پر زده برای این حرم
  • 2017-08-21 23:19:19

438 Comments:

10,408 Likes: