دل شکسته شدم از خیلیا ، ادعایی نکردم اما باز هم گفتن شاخ ،تمام شاخو شاخ بازی های این مجازی برای خودتون ، من ترجیحم اینه همون بچه پایین باشم ، اینجا حداقل همه یک رنگن و به زور و دروغ لاکشری نیستن☺ Photo👉@mahmoudyazdii ❤❤ . . @farshad_rahiiimiii

  • دل شکسته شدم از خیلیا ، ادعایی نکردم اما باز هم گفتن شاخ ،تمام شاخو شاخ بازی های این مجازی برای خودتون ، من ترجیحم اینه همون بچه پایین باشم ، اینجا حداقل همه یک رنگن و به زور و دروغ لاکشری نیستن☺ Photo👉@mahmoudyazdii ❤❤ . . @farshad_rahiiimiii
  • 2017-10-30 07:23:48

273 Comments:

7,218 Likes: