آسمان با همه ی وسعتش تو را صدا کرد  و اکنون در آسمان آرام گرفته ای.... سومین سالگرد آسمانی شدنت مبارک.... از مرتضی پاشایی❤️ پرسیدند: «الان که میدونی بیماریت یه سرطان بدخیمه و درمان هم نداره، زندگیت چه فرقی کرده؟» مرتضی پاشایی گفت: «زندگیم فرقی نکرده، همان کارهایی رو می‌کنم که قبلا می‌کردم. ولی با شماها یه فرقی دارم. قدر ثانیه‌های زندگیم رو بیشتر می‌دونم و از هر ثانیه زندگیم، بیشتر از شما لذت می‌برم. قدر نگاه مادرم و لبخند پدرم را بیشتر از شما می‌دونم. هر ثانیه از عمرم را با عشق سپری می‌کنم چون هر لحظه ممکنه این نفس بره و دیگه برنگرده. چون می‌دونم دیگه فرصت جبرانی نیست باید بهترین باشم و باید بهترین استفاده رو بکنم.» ‏در هر 3 ثانیه یه نفر تو دنیا می‌میره و یکی از این 3 ثانیه‌ها نوبت ماست. در همین مدت که جمله ی بالا رو خوندی حداقل 10نفر مردن! پس قدر ثانیه ثانیه ی زندگیتون رو بدونید.. سومین سالگرد نبودنت تسلیت❤ #کاش_بر_میگشتی #مرتضی_پاشایی #خدای_احساس #خانواده_خاص #23_آبان @mortezapashaeioriginal @mostafa.pashaei @behrouz._.mo

  • آسمان با همه ی وسعتش تو را صدا کرد  و اکنون در آسمان آرام گرفته ای.... سومین سالگرد آسمانی شدنت مبارک.... از مرتضی پاشایی❤️ پرسیدند: «الان که میدونی بیماریت یه سرطان بدخیمه و درمان هم نداره، زندگیت چه فرقی کرده؟» مرتضی پاشایی گفت: «زندگیم فرقی نکرده، همان کارهایی رو می‌کنم که قبلا می‌کردم. ولی با شماها یه فرقی دارم. قدر ثانیه‌های زندگیم رو بیشتر می‌دونم و از هر ثانیه زندگیم، بیشتر از شما لذت می‌برم. قدر نگاه مادرم و لبخند پدرم را بیشتر از شما می‌دونم. هر ثانیه از عمرم را با عشق سپری می‌کنم چون هر لحظه ممکنه این نفس بره و دیگه برنگرده. چون می‌دونم دیگه فرصت جبرانی نیست باید بهترین باشم و باید بهترین استفاده رو بکنم.» ‏در هر 3 ثانیه یه نفر تو دنیا می‌میره و یکی از این 3 ثانیه‌ها نوبت ماست. در همین مدت که جمله ی بالا رو خوندی حداقل 10نفر مردن! پس قدر ثانیه ثانیه ی زندگیتون رو بدونید.. سومین سالگرد نبودنت تسلیت❤ #کاش_بر_میگشتی #مرتضی_پاشایی #خدای_احساس #خانواده_خاص #23_آبان @mortezapashaeioriginal @mostafa.pashaei @behrouz._.mo
  • 2017-11-14 10:11:48

19 Comments:

247 Likes: