سلام بعضی از دوستان که میان میگن ارش چرا ناراحتی؟ انقدر دایرکت دارم که از من حقیر درخواست کمک مالی میکنن که حد نداره اولا منم مثل خودتونم نه بچه پولدارم نه شاخو از این شرو ورا 😐 چه کردین با این مملکت ؟ چی کار میکنین؟ که جونای هم سن من دارن نابود میشن 😐 چرا هیچکس جواب نمیده؟؟؟ چرا؟؟؟؟؟؟؟؟ همه هم سنام افسرده شدن ،، همه عشقاشون ولشون میکنن یا بهشون خیانت میکنن برای نبود پول یا کار؟ این همه دایرکت ؟ از بیماری بچه هایی که درمون دارن اما پول درمون ندارن؟ اخه شماها که بالا بالا هستین یکم فقط یکم دلتون نمیسوزه؟؟؟؟؟ همین جا از تمام کسانی که به من دایرکت میدن و از من تقضای کمک میکنن معذرت میخوام به واالله منم یکی مثل شمام شرمنده . . پ ن: عکس به متن ربط ندوره میدونم اما حرف دله😐

  • سلام بعضی از دوستان که میان میگن ارش چرا ناراحتی؟ انقدر دایرکت دارم که از من حقیر درخواست کمک مالی میکنن که حد نداره اولا منم مثل خودتونم نه بچه پولدارم نه شاخو از این شرو ورا 😐 چه کردین با این مملکت ؟ چی کار میکنین؟ که جونای هم سن من دارن نابود میشن 😐 چرا هیچکس جواب نمیده؟؟؟ چرا؟؟؟؟؟؟؟؟ همه هم سنام افسرده شدن ،، همه عشقاشون ولشون میکنن یا بهشون خیانت میکنن برای نبود پول یا کار؟ این همه دایرکت ؟ از بیماری بچه هایی که درمون دارن اما پول درمون ندارن؟ اخه شماها که بالا بالا هستین یکم فقط یکم دلتون نمیسوزه؟؟؟؟؟ همین جا از تمام کسانی که به من دایرکت میدن و از من تقضای کمک میکنن معذرت میخوام به واالله منم یکی مثل شمام شرمنده . . پ ن: عکس به متن ربط ندوره میدونم اما حرف دله😐
  • 2018-02-24 05:06:37

1,129 Comments:

12,719 Likes: