#گاو های #خوشبخت ، بادی وزید و امید کشاورزی پرپر شد، پس خوشبحال گاوهااااا ! #باد #طوفان #درخت #الوچه #گوجه#سبز #غذا ی #گاو

20 Comments:

226 Likes: